ÇEREZ POLİTİKASI

AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Gendepo Mobilya Tasarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup, kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (ornek.com. tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1. Zorunlu Çerezler:

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

2) Reklam/Pazarlama Çerezleri:

 Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

3) İşlevsel Çerezler: Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 51 taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Çerezin İsmi

Çerez Tipi

Çerezin Amacı

Çerezin Saklama Süresi(gün)

Tür

_gcl_au

Google Analytics

3. Taraf çerezdir

Google Analytics için kullanıcının sitedeki aktivite ve davranışlarının belirlenmesi için kullanılan üçüncü taraf çerezlerdir.

90 gün süreyle saklanmaktadır.

Performans

_gid

Google Analytics

3. Taraf çerezdir

Google Analytics kullanıcının son 24 saatteki aktivitelerinin belirlenmesi için kullanılan üçüncü taraf çerezlerdir.

 

2 gün süreyle saklanmaktadır.

Performans

_fbp

Facebook

3. Taraf çerezdir.

Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla yerleştirilmiş üçüncü taraf çerezlerdir. Facebook bağlantılı reklamların gösterilmesi için kullanılır.

180 gün süreyle saklanmaktadır.

Performans

_ga

Google Analytics

3. Taraf çerezdir.

Google Analytics kullanıcı oturum kontrolu için kullanılır.

730 gün süreyle saklanmaktadır.

Performans

CultureSettings

Ticimax

1.Taraf çerezdir.

İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler. Kullanıcının dil ve ülke tercihlerinin hatırlanması için kullanılmaktadır.

Oturum Süresince Saklanır.

Zorunlu

SonZiyaretEdilenurunler

Ticimax

1.Taraf çerezdir.

İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler. Kullanıcının ziyaret ettiği ürünleri  hatırlamak için kullanılır.

30 gün süreyle saklanmaktadır.

zorunlu

Ticimax_popupsettings

Ticimax

1.Taraf çerezdir.

İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler. Kullanıcının pop up ayarlarını tespit edip yeni kullanıcı olup olmadığını belirler.

KVKK ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak saklanmaktadır.

zorunlu

Site’de Hangi Tür Çerezler Kullanılmaktadır?

Gendepo Mobilya Tasarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. olarak internet sitemizde geçici ve kalıcı olmak üzere iki tip ve bu iki tip altında yukarıdaki tabloda açıklamaları yer alan 2 farklı çerez türünü de kullanmaktayız. Söz konusu çerezler KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının, (a), (c), (ç), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen hukuki sebeplerden birine veya birkaçına dayanılarak kullanılmaktadır. Sayılan hukuki sebeplerin bulunmaması halinde ise KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasına dayanılarak çerez kullanımı gerçekleştirilmektedir.

 •  Sitedeki kullanıcı deneyiminin ve tercihlerinin sonraki ziyaretlerde kullanılmak üzere kayıt edilmesi.
 • Sitenin performansının arttırılabilmesi için kullanıcı istatistiklerinin kayıt edilmesi.
 •  Daha etkin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilmek için web analytics araçları tarafından web sitesinde geçirilen süre, kullanılan sayfalar, tıklama bilgileri, bir sayfada kalma süresi gibi kullanıcı bağımsız istatistiki bilgi toplanması.

Çerezleri nasıl yönetebilirsiniz?

Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır. Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi tarayıcınızın ayarlarından değiştirebilirsiniz. Ancak, çerez kullanımını engellemeniz durumunda Gendepo Mobilya Tasarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin internet üzerinden sağladığı bazı hizmetleri alamayabilir ya da internet sitelerimizdeki sayfaların bir kısmını göremeyebilirsiniz.

Veri Sahibi olarak haklarınız nelerdir?

Kanun (KVKK) md. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 •  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirket olarak, Kanun’un sizlere yani veri sahiplerine tanıdığı hakların rahatça kullanabilmeniz konusunda mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik önemleri almaktayız.

Yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili bilgi almak isterseniz:

 •  Şirketimize talebinizin konusu ve içeriğini gösterir şekilde yazılı olarak teslim edilebilir,
 •  İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla şirket adresine gönderilebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz aracılığıyla, talebinizi açık bir şekilde belirten dilekçenizi şirketimize teslim ederek veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde yer alan diğer bir yöntem aracılığıyla da iletebilirsiniz.

Şirketimiz, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde başvurularınız ücretlendirilebilecektir.

Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Şirketimiz tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.

Çerez Politikamız, 05.09.2022 tarihinde güncellenmiştir. Gendepo Mobilya Tasarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. olarak, internet sitemizde kullandığımız çerezleri değiştirebilir, ilave çerezler kullanabilir veya mevcut çerezlerin kullanımına son verebiliriz. Bu kapsamda Politika’da yer alan bilgileri değiştirme hakkımızın saklı olduğunu, değişiklik halinde Politika’mızdan güncel bilgiye ulaşabileceğinizi bildirmek isteriz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Platformumuzda, içeriğin tarafınıza sağlanması, platformun performansının optimize edilmesi ve ziyaretçi profilinin anlaşılması için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır. Platform üzerinde kullanılan çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.